Organizing Committee

Conference chairs

Program chairs

Poster chair

Awards chairs

School chairs

  • Quoc-Minh Ton-That, École de Technologie Supérieure
  • Otman Benchekroun, University of Toronto

Web chair

Awards committee

    Christopher Batty, Dan Casas, Funda Durupinar, Kangkang Yin, Kui Wu, Rachel Mc Donnell, Sheldon Andrews, Sophie Joerg

International Program committee

Alexey Stomakhin, Andreas Aristidou, Bedrich Benes, Bernd Bickel, Bernhard Thomaszewski, Bo Zhu, Camille Schreck, Chenfanfu Jiang, Chris Wojtan, Christopher Batty, Damien Rohmer, Daniel Holden, Danny Kaufman, Dinesh Pai, Dominik L. Michels, Edmond Ho, Eitan Grinspun, Etienne Vouga, Feixiang He, Funda Durupinar, Gabriel Cirio, Gaspard Zoss, Jan Bender, Jernej Barbic, Jialin Zhu, Jing Li, Julien Pettre, Jungdam Won, Kenny Erleben, Kui Wu, Libin Liu, Ludovic Hoyet, Matthias Teschner, Maud Marchal, Mengyu Chu, Michael Neff, Michiel van de Panne, Mickaël Ly, Miguel Otaduy, Min Tang, Minchen Li, Mubbasir Kapadia, Nancy Pollard, Noboyuki Umetani, Nuria Pelechano, Nuttapong Chentanez, Peter Yichen Chen, Rahul Narain, Ryoichi Ando, Sheldon Andrews, Shinjiro Sueda, Soraia Musse, Stefanie Wang, Sung-Hee Lee, Tamar Shinar, Theodore Kim, Tiantian Liu, Tiberiu Popa, Timothy Langlois, Xi Zhao, Xiaogang Jin, Yin Yang, Yingying Wang, Yuting Ye, Zhen Chen, Zhigang Deng, Zhoaming Xie, Ziwei Liu